NEGREVO – QENDËR EDUKATIVE PËR RUAJTJEN E NATYRËS: Shfrytëzimi i potencialeve natyrore të Maleshevës

Si është situata?

Relativisht e re dhe pak e njohur për publikun, Qendra Edukative për Ruajtjen e Natyrës – Negrevo u themelua në vitin 2017 dhe ndodhet në ndërtesën e shkollës së vjetër në fshatin Negrevo, që ndodhet 2 km nga qyteti i Pehçevës.

Qëllimi kryesor i qendrës edukative është të kontribuojë në ruajtjen e natyrës në rajonin e Bregallnicës duke edukuar dhe rritur ndërgjegjësimin e publikut, si dhe duke promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore. Qëllimi kryesor i qendrës është të sjellë më afër rëndësinë e natyrës dhe biodiversitetin e Bregallnicës.

Qendra edukative ka një oborr të rregulluar, me elementë për aktivitete interaktive për fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit. Vizitorët gjithashtu mund të vizitojnë “Shtegun e Petkos dhe banorët e pyjeve – Aventura e Pehçevskës”, e cila lidh Qendrën Edukative me vendin e Judovi Livadi, ku rritet lulëzon bima insektngrënëse mizakëpëse (Drosera Rotundifolia), e cila është një specie endemike për këto zona.

Më shumë informacion rreth qendrës edukative mund të gjeni në linkun e mëposhtëm – https://ecnegrevo.mk/

Cila është sfida?

Qendra edukative ofron aktivitete edukative kryesisht për fëmijët dhe të rinjtë përmes mjediseve të saj në pjesën e brendshme të objektit ku paraqitet biodiversiteti i Maleshevisë dhe rajoni i Bregallnicës.

Qendra ka gjithashtu një zonë të madhe të jashtme ku aktualisht ka furnizim të kufizuar të pajisjeve informative edukative. Nga ana tjetër, rajoni ku ndodhet qendra është një nga rajonet me më shumë ditë me diell gjatë vitit, në vend. Për më tepër, lagështia, potenciali i ujit dhe era në rajonin e Bregallnicës gjithashtu është e volitshme.

Qëllimi i zgjidhjes së sfidës?

Qëllimi i sfidës është krijimi i mjeteve demonstruese funksionale edukative duke përdorur potencialet natyrore të rajonit (dielli, uji dhe era) që do të jenë pjesë përbërëse e ofertës së Qendrës Edukative në pjesën e jashtme të objektit (oborri).

Shenjat për orientim mund të jenë maketa, modele ose përmbajtje që do të vendosen në oborrin e Qendrës edukative.

Shenjat për orientim duhet të synojnë shfrytëzimin e burimeve natyrore të rajonit, kryesisht të energjisë diellore, ujit dhe erës. Shenjat për orientim duhet të kenë qëllim edukativ dhe të përdoren gjatë vizitave të fëmijëve dhe të rinjtë në qendër.

Projekti “Kampet e Inovacionit në bashkëpunim me Rrjetin e Mësimit Eksperiencial” zbatohet nga Shoqata LEAD me mbështetjen financiare të UNICEF-it dhe Suedisë.